سرطان رحم

سرطان رحم رحم محلی است کهزمانی که یک زن باردار می شود، جنین در آن رشد می کند. انواع مختلفی از سرطان رحم وجود دارد. شایع ترین نوع  سرطان رحم ،سرطان آندومتر نامیده می شود. نشانه های سرطان رحم عبارتند از:     خونریزی غیرطبیعی از واژن     ترشحات بی دلیل از واژن     مشکل ادرار اطلاعت بیشتر دربارهسرطان رحم[…]