سونوگرافی شکم

سونوگرافی شکم سونوگرافی شکم جهت منعکس کردن امواج صوتی با هدف تولید نمایی از اندام ها و دیگر ساختارهای قسمت فوقانی شکم استفاده می شود . برخی مواقع متخصص سونوگرافی بررسی های زیادی را روی اندام خاصی انجام می دهد . سونوگرافی-شکم سونوگرافی شکم موارد ذیل را بررسی می کند آئورت شکمی : این رگ شریان اطلاعت بیشتر دربارهسونوگرافی شکم[…]

سونوگرافی سه ماه دوم بارداری

سونوگرافی سه ماه دوم بارداری سونوگرافی که در سه ماه دوم بارداری انجام می شود بیشتر به منظور سلامت جنین صورت می گیرد .سونوگرافی سلامت جنین از اهمیت ویژه ای برخوردار است این سونوگرافی بین هفته ی پانزدهم تا هفته ی بیستم صورت می گیرد و همراه با آن آزمایش های غربالگری هم انجام میشود اطلاعت بیشتر دربارهسونوگرافی سه ماه دوم بارداری[…]