سونوگرافی شکم

سونوگرافی شکم سونوگرافی شکم جهت منعکس کردن امواج صوتی با هدف تولید نمایی از اندام ها و دیگر ساختارهای قسمت فوقانی شکم استفاده می شود . برخی مواقع متخصص سونوگرافی بررسی های زیادی را روی اندام خاصی انجام می دهد . سونوگرافی-شکم سونوگرافی شکم موارد ذیل را بررسی می کند آئورت شکمی : این رگ شریان اطلاعت بیشتر دربارهسونوگرافی شکم[…]