بیماری لوپوس

لوپوس اریتماتوز(LUPUS ERYTHEMATOSUS; LE) بیماری لوپوس، یک بیماری خودایمنی مزمن است که می تواند به بسیاری از بافت ها و اندام های بدن حمله کند. التهاب ایجاد شده بوسیله لوپوس قادر است سیستم های مختلف بدن شامل مفاصل، پوست، کلیه ها، سلول ها و عروق خونی، مغز، قلب و ریه ها را درگیر نماید. لوپوس اطلاعت بیشتر درباره بیماری لوپوس[…]