انواع سرطان دستگاه ادراری

انواع سرطان دستگاه ادراری بدن از سلول های زیادی تشکیل شده در مرکز و هسته سلول ماده پروتئینی مهمی به نام DNA وجود دارد.این ماده حاوی اطلاعات وراثتی و ژنتیکی می باشد. در صورتی که تغییراتی در این ماده بوجود آید باعث رشد بافت غیر عادی در DNA و اطراف آن می شود که به اطلاعت بیشتر دربارهانواع سرطان دستگاه ادراری[…]