تاثیر آلودگی هوا در بارداری

تاثیر آلودگی هوا در بارداری مشکلات متفاوتی در مناطقی که دچار آلودگی هوا هستند برای مردم ایجاد می شود . یکی از مواردی که اغلب نگران آن می باشند ، تاثیر آلودگی هوا در بارداری می باشد . اما چه عوارضی در مناطقی که آلودگی هوا وجود دارد مادران  را تهدید می کند ؟ تاثیر آلودگی هوا اطلاعت بیشتر دربارهتاثیر آلودگی هوا در بارداری[…]